s1s2

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

0923.423.423

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng KV Phía Nam I

Điện thoại: 0914.133.909

Tư vấn bán hàng KV Phía Nam II

Điện thoại: Mr Hùng: 0974.762.762

Tư vấn bán hàng KV Phía Bắc I

Điện thoại: Mr Hoàng: 0906.111.440 - 0964.018.018

Tư vấn bán hàng KV Phía Bắc II

Điện thoại: Mr Ng?: 0934.769.555 - 0969.104.678

Dự báo sâu bệnh trong tuần từ ngày 13/04 - 19/04/2015

Tại các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên, chuột tiếp tục gây hại có xu hướng tăng trên lúa trà muộn giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng. 
 
Nông dân Bình Định dùng biện pháp thủ công bắt chuột

1. Trên lúa 
 
a) Các tỉnh phía Bắc 
 
- Bệnh đạo ôn: 
 
+ Bệnh hại lá: Tiếp tục hại trên lúa trà muộn, giai đoạn cuối đẻ nhánh - đứng cái, đặc biệt trên các giống nhiễm; bệnh giảm hoặc không phát sinh trên trà lúa sớm, chính vụ từ giai đoạn làm đòng trở đi. 
 
+ Bệnh đạo ôn cổ bông: Nguy cơ phát sinh, gây hại trên trà lúa sớm giai đoạn trỗ bông, nhất là các tỉnh Bắc Trung bộ. Đặc biệt trên những ruộng gieo cấy các giống nhiễm, vùng đã bị đạo ôn lá nặng. Cần theo dõi chặt diễn biến và phòng chống tại các diện tích có nguy cơ cao bằng thuốc đặc hiệu. 
 
- Rầy nâu, rầy lưng trắng lứa 2 tiếp tục phát sinh, gây hại tăng trên lúa trà sớm, chính vụ từ giai đoạn đòng, gây hại cục bộ tại một số vùng phía Nam khu 4. Cần theo dõi và phòng chống kịp thời tại những diện tích có mật độ cao. 
 
- Chuột: Tiếp tục phát sinh gây hại gia tăng trên lúa làm đòng, trỗ, ôm đòng. Đặc biệt tại các địa phương bị nhiễm chuột cao trong năm 2014, các vùng chưa triển khai tốt công tác diệt chuột ở giai đoạn đầu vụ, vùng ven gò bãi thiếu nước. 
 
- Bệnh khô vằn: Tiếp tục phát sinh gây hại tăng về diện tích và mức độ hại trên các trà lúa giai đoạn đứng cái - làm đòng - trỗ, hại nặng trên các chân ruộng gieo cấy dày, bón phân không cân đối. 
 
- Ngoài ra, cần tập trung theo dõi và phòng chống sâu cuốn lá nhỏ tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng, rầy các loại trên trà lúa sau đòng, nhất là các tỉnh Bắc Trung bộ. 
 
b) Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên 
 
- Rầy nâu, rầy lưng trắng: Rầy non lứa đầu tháng 4 gây hại trên lúa đông xuân đòng trỗ - ngậm sữa. 
 
- Cần chú ý bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa giai đoạn đòng - trỗ - ngậm sữa tại khu vực đã nhiễm bệnh đạo ôn lá từ vụ trước ở các tỉnh duyên hải; bệnh khô vằn, lem thối hạt, sâu đục thân, đốm nâu, sâu năn phát sinh, gây hại cục bộ. 
 
- Chuột: Tiếp tục gây hại có xu hướng tăng trên lúa trà muộn giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng, hại nặng cục bộ tại các vùng ven làng, gò bãi, vùng chưa tổ chức phòng trừ tốt. 
 
c) Các tỉnh phía Nam 
 
- Rầy nâu trên đồng phổ biến tuổi 4 - 5 và đến cuối tuần sẽ bắt đầu di trú rải rác. Vì vậy, các tỉnh không cần quản lý tốt nguồn rầy nâu tại chỗ nhằm hạn chế thấp nhất khả năng lan truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá do rầy nâu gây ra cho lúa hè thu. 
 
- Đối với các địa phương chưa xuống giống lúa hè thu 2015 (còn khoảng trên 1.000.000 ha): Dựa vào theo dõi bẫy đèn ở địa phương; tình hình thủy văn (hạn, mặn) để xuống giống tập trung, đồng loạt, né rầy; gieo mật độ vừa phải, tránh bón thừa đạm, tăng cường lân và kali ngay từ đầu vụ nhằm hạn chế ngộ độc phèn. 
 
Không sử dụng nhiều thuốc trừ sâu phổ rộng lúc đầu vụ nếu chưa thật cần thiết, nhằm hạn chế bộc phát rầy nâu ở giai đoạn sau. 
 
Ngoài ra, cũng cần lưu ý đến các đối tượng như cỏ dại nhất là lúa cỏ, bọ trĩ; chú ý trên những ruộng khô thiếu nước; sâu năn, rầy phấn trắng, bệnh bạc lá ở giai đoạn đẻ nhánh - đòng trổ. 
 
2. Trên cây trồng khác 
 
- Hiện tượng lùn cây ngô: Cần rà soát toàn bộ diện tích ngô của địa phương, tiến hành nhổ bỏ, tiêu hủy đối với những diện tích có cây bị bệnh. 
 
- Cây sắn: Rệp sáp bột hồng tiếp tục gây hại. 
 
- Cây hồ tiêu: Tuyến trùng rễ, bệnh chết nhanh, chết chậm tiếp tục hại. 
 
- Cây thanh long: Bệnh đốm nâu gây hại trên cây thanh long có xu hướng giảm về diện tích nhiễm bệnh. 
 
- Cây nhãn: Bệnh chổi rồng tiếp tục gây hại ở các tỉnh ĐBSCL.
 
Theo Cục BVTV/ nongnghiep.vn