s1s2

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

0923.423.423

Hover để phóng to ảnh

Til ASIA Super 450 EC

Mã sản phẩm: TilSupe450E

Difenoconazone + Propiconazone + Tebuconazone. Đặc trị lem lép hạt, khô vằn, vàng lá do nấm/ lúa; đốm lá/ lạc;  rỉ sắt/ cà phê, lạc