s1s2

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

0923.423.423

Hover để phóng to ảnh

Metalix 200B

Mã sản phẩm: Metalix200

Hoạt chất: Metaldehyde. Dạng bả mồi, dẫn dụ